Strona główna
  Kalendarz imprez
  Składki i opłaty
  Zarząd i komórki koła
  Skład sędzów koła
  Regulamin PZW
  Forum
  Galeria
  Archiwum
  Kontakt
  Rekordy
Składki i opłaty
                          
        
      

        WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2011r


Lp
                                                             Treść
Kwota   { zł }
1
Składka członkowska
          62,00zł
2
Składka członkowska ulgowa 50%
1)       Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
2)       Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3)       Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
4)       Kobiety po ukończeniu 65 roku życia
 
 
 
 
           31,00zł
3
Składka członkowska ulgowa 75%
1)       Członkowie uczestnicy do lat 16
2)       Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
 
 
           15,00zł
4
Wpisowe
1)       Członka zwyczajnego PZW
2)       Członka uczestnika PZW
 
           25,00zł
           12,00zł
5
Legitymacja członkowska
             5,00zł
 
       Uwaga:
1)       Ze składki członkowskiej podstawowej 1zł przeznacza się na realizacje programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w promocji 10% na szczeblu ZG PZW,
a 90% dla Okręgów Polskiego Związku Wedkarskiego
2)       Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymacje członkowską.
3)       Wydanie druku zezwolenia w-g kosztów druku

            ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
              W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2011r

 
1
Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w zawodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka koła PZW
 
2
Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej
Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3
Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust.2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4
Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5
Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczenia honorowymi odznakami PZW, oznaczone w tabeli stanowiącej zał. nr 1 stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6
Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 

Tabela składek na ochronę i zagospodarowanie wód na 2011rok.

L.p
Lp.
                                                 Rodzaj Składki
Kwota
Netto
1
Składka na wody nizinne w tym 5zł – FOW dla członków PZW:
1
- Normalna w tym 5, - FOW
   115,00zł
2
-ulgowa dla odzn. złotą odznaką z wieńcami, w tym 5,- FOW
     33,00zł
3
-ulgowa dla odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni powyżej 65 lat, kobiety powyżej 60 lat, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 26,bezrobotni bez prawa do zas. w tym 5,-FOW
     60,00zł
4
-ulgowa dla: renciści i emeryci, osoby na zasiłku przedemerytalnym, bezrob. z prawem do zas. w tym 5,-FOW
     88,00zł
5
-członek uczestnik, w tym 5,-FOW
     25,00zł
6
-7 dniowa członek PZW
     30,00zł
7
-14 dniowa członek PZW
     40,00zł
8
-2 miesięczna (wakacje-mł.szkolna i studenci) członek PZW
     20,00zł
9
-1jezioro roczna członek PZW
     40,00zł
10
-1 jezioro 1 dniowa członek PZW
     20,00zł
11
-1 jezioro 3 dniowa członek PZW
     25,00zł
1a
Składki na wody nizinne dla niezrzeszonych w PZW i cudzoziemców:
12
-7 dniowa nie zrzeszony
     50,00zł
13
-14 dniowa nie zrzeszony
     70,00zł
14
-1 jezioro 1 dniowa niezrzeszony
     30,00zł
15
-1 jezioro 3 dniowa niezrzeszony
     40,00zł
16
-roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców (rok kalendarzowy)
   350,00zł
 
 
 
 
2
Składki na wody krainy pstrąga i lipienia w tym 5zł – FOW dla członków PZW
1
- Normalna w tym 5, - FOW
   140,00zł
2
-ulgowa dla odzn. złotą odznaką z wieńcami, w tym 5,- FOW
     39,00zł
3
-ulgowa dla odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni powyżej 65 lat, kobiety powyżej 60 lat, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 26,bezrobotni bez prawa do zas. w tym 5,-FOW
     73,00zł
4
-ulgowa dla: renciści i emeryci, osoby na zasiłku przedemerytalnym, bezrob. z prawem do zas. w tym 5,-FOW
   107,00zł
5
-członek uczestnik, w tym 5,-FOW
     30,00zł
6
-1 dniowa członek PZW
     30,00zł
7
-3 dniowa członek PZW
     75,00zł
8
-14 dniowa członek PZW
   100,00zł
9
-2 miesięczna (wakacje-mł.szkolna i studenci) członek PZW
     30,00zł
10
-górska ulgowa (SSR)
     25,00zł
11
-składka uzupełniająca do wód górskich norm.
     25,00zł
12
-składka uzupełniająca do wód górskich przy uldze z poz. 1-4
     19,00zł
13
-składka uzupełniająca do wód górskich przy uldze z poz. 1-3
     13,00zł
14
-składka uzupełniająca do wód górskich przy uldze z poz. 1-2
       5,00zł
15
-składka uzupełniająca do wód górskich czł. uczestnik
       5,00zł
2a
Składki na wody krainy pstrąga i lipienia dla niezrzeszonych w PZW i cudzoziemców
16
-1 dniowa niezrzeszeni
     75,00zł
17
-3 dniowa niezrzeszeni
   150,00zł
18
- 14 dniowa niezrzeszeni
   200,00zł
19
-roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców
   450,00zł
20
-1 dniowa opłacana nad wodą dotyczy także wód nizinnych
   150,00zł
 


 

 
   
Reklama  
   
"PZW SCANIA"  
  Koło Scania Słupsk
ul. Grunwaldzka 12
 
SPRZEDAŻ ZNACZKÓW  
  SPRZEDAŻ ZNACZKÓW NA 2012 ROK
W KOLE WĘDKARSKIM SCANIA
POD NUMEREM 501-333-226
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=